Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového portálu www.showportal.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne návštevník webstránky prostredníctvom registrácie a formulára žiadosti o cenovú ponuku nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového portálu. Výnimku tvoria dodávatelia umeleckých služieb, o ktorých služby prejavil návštevník portálu záujem – týmto sú osobné údaje návštevníkov predávané v rozsahu, ktorý je potrebný na zaslanie cenovej ponuky a rezerváciu umeleckých služieb. Prevádzkovateľ sa súčasne sa zaväzuje k tomu, že na želanie návštevníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Ako to funguje?

Vyber si umelca

Vyber si umelca

Nájdi si v našej databáze tých najlepších umelcov na svoju akciu a požiadaj o nezáväznú cenovú ponuku.

Rezervuj si program

Rezervuj si program

Šetri svoj čas a rýchlo a jednoducho rezervuj cez ShowPortal.

Zabávaj sa

Zabávaj sa

O zábavu máš postarané. A ty si to len uži!