ZÁHORIENKA - reprezentatívna dychovka zo Záhoria
ZÁHORIENKA - reprezentatívna dychovka zo Záhoria
ZÁHORIENKA - reprezentatívna dychovka zo Záhoria
ZÁHORIENKA - reprezentatívna dychovka zo Záhoria
0 0 0

ZÁHORIENKA - reprezentatívna dychovka zo Záhoria

Stupava Celá SR / ČR 10 - 20

Info

Záhorienka pre Vás a s Vami po celý rok:
plesy, koncerty, estrádne vystúpenia, fašiangy, zábavy, majálesy, dni matiek, juniálesy, cirkevné slávnosti, hody, rôzne výročia, životné jubileá, bály, vinobrania, oberačkové slávnosti, kultúrno - spoločenské podujatia, posedenia pre dychovke, pochody, úcta k starším, Katarínske zábavy, Mikulášske posedenia, Vianočné koncerty, Štefanské zábavy, Silvestre… a ďalšie vystúpenia podľa Vášho želania…

Špeciálne programy s významnými hosťami, imitátormi, rozprávačmi…