Skupina BANDA
0 0 0

Skupina BANDA

Bratislava Celá SR / ČR 4 - 10

Info

Ponúkame sedem druhov hudobných a hudobno - tanečných produkcií na profesionálnej úrovni:

A: BANDA world (moderné formy etnickej hudby)

koncertný hudobný program jedinečnej slovenskej world music skupiny Banda , ktorá účinkovala na významných hudobných podujatiach / Pohoda Trenčín, Lodenica Piešťany, Rudolstadt Nemecko, Mosty – Gesharim Liptovský Mikuláš, Náměšť nad Oslavou, koncertovala v ČR, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Taliansku, Rakúsku, na Ukrajine a v Nemecku.
Jej nahrávky sú dôležitou súčasťou hudobno-tanečného filmu Tanec medzi črepinami Mareka Ťapáka a rovnomenného predstavenia SĽUK-u. Záznam live koncertu Bandy sa dostal do medzinárodnej ponuky EBU, CD album BANDA jedna sa umiestnil v rebríčku World Music Chart Europe / www.wcme.de na 8 mieste, historicky najlepšom umiestnení slovenských skupín v histórii.
Banda hrá na akustických hudobných nástrojoch, tradičné prvky najmä slovenskej, ale aj poľskej, španielskej, rumunskej, ukrajinskej a latino hudby kombinuje s modernými a originálnymi aranžmánmi.
Nutné je ozvučenie cca 17 vstupov, v prípade potreby ho vie zabezpečiť.

Banda hrá v tomto zložení:
Samo Smetana – husle, mandolína, spev
Ivan Hanula – viola, husle, mandolína, buzuki, spev
Peter Obuch – kontrabas, husle, spev
Alžbeta Lukáčová – cimbal, heligónka, spev
Igor Ajdži Sabo – bicie, perkusie
Eva Brunovská - spev

hostia: spevácka skupina Trnki, Zuzana Homolová a ďalší.


B: BANDA a PARTIA

Atraktívny hudobno – tanečný program kombinujúci modernú etnickú hudbu a moderné formy tanca s tradičnou hudbou a s tradičnými tancami.
Tanečnú skupinu Partia vedie úspešný slovenský choreograf a tanečník Vlado Michalko. Jej členmi sú sólisti najlepších slovenských folklórnych súborov, vrátane profesionálnych tanečníkov interpretujúcich viaceré tanečné žánre.

7 hudobníkov + 6 až 12 tanečníkov


C: BANDA a CREDANCE

Veľmi dynamický hudobno – tanečný program spájajúci modernú etnickú hudbu a moderný, etnickými prvkami inšpirovaný tanec. V súčasnosti veľmi populárnu tanečnú skupinu CreDance vedie choreograf a tanečník Laco Cmorej.

6 hudobníkov + 5 tanečníkov, podľa potreby aj viac


D: BANDA roots alias Ľudová hudba Samka Smetanu / folklór

1.Dravé  a pútavé koncertné vystúpenie vychádzajúce z autentického folklóru
/ v tomto je Banda roots slovenská špička, nahrala 2 CD, účinkovala na mnohých festivaloch na Slovensku, koncertovala v Nórsku, a v Nemecku / -  5 členov / 2 huslí, viola, cimbal, kontrabas / - všetci členovia spievajú
- dá sa doplniť o hráča na tradičné slovenské dychové nástroje fujaru, gajdy, píšťalky, speváčku, alebo spevácku skupinu

2.  workshop tradičného tanca
Efektné ukážky a následná zábavná výučba niektorých jednoduchších tradičných tanečných foriem.
Veľmi atraktívne pre slovenské, ale i zahraničné publikum. Program vedú profesionálni tanečníci a taneční pedagógovia, absolventi VŠMU / obrovský úspech mala Banda s týmto programom na najväčšom etnofestivale v Nemecku v Rudolstadte /. 
Workshop môže prebiehať aj v angličtine.
Kvalitná  produkcia do menších priestorov s ukážkami tradičných slovenských tancov, prípadne s možnosťou naučiť hostí niektoré jednoduchšie tanečné prvky je možná aj s menším počtom účinkujúcich / min 1 pár a min. 3 hudobníci /.

3. Redukovaný koncertný program, alebo príposluchovú produkciu ku konzumácii je možné uskutočniť tiež s menším počtom hudobníkov / min 3 členovia /.
Hudobná produkcia môže by ť doplnená o známe ľudové piesne do spevu hostí, valčíky, polky, jednoduché čardáše do tanca, ako aj známe melódie slovenskej a svetovej pop music. 


E: BANDA mix

kombinovaný koncertný program – tradičné formy /banda roots/ - 1. polovica programu
                                        -  moderné formy banda world/ - 2. polovica programu
keďže formácie Banda roots i Banda world sa personálnym obsadením líšia minimálne, kombinovaný program vyžaduje iba 6 – 7 členov! 


F: BANDA : Ľudová hudba kedysi a dnes

Výchovný koncert pre rôzne vekové kategórie / 1. stupeň, 2. stupeň,  stredoškoláci /
skupina deťom dynamickou a vtipnou formou predstaví tradičné ľudové nástroje, ich funkcie,  základné tradičné herné štýly a nové formy vychádzajúce z tradície – worldmusic.

G: BANDA wedding and celebration alias Muzika Samka Smetanu / zábavná hudba /

Kvalitná zábava pri ľudovej a staršej populárnej hudbe.
Obrovský svadobný a zábavový repertoár /viac ako 12 hodín hudby/ v profesionálnom podaní,  ktorý pozostáva zo:

1. známych ľudových a populárnych piesní a melódíí do tanca,  ktoré sú vhodne vystavané do muzikantských kolečiek, na mieste prispôsobovaných podľa momentálnej situácie na tanečnom parkete -  valčíky, polky, čardáše, tangá, valsy, viedenské valčíky, foxy, country, rock and roll a iné 

2. známe ľudové a populárne piesne na počúvanie, do spevu, na rozkazovanie, pri stole, ide pieseň dokola atď. / podľa požiadaviek hostí /

3. tradičné  tanečné hry a  ľudové tance

4. tradičné obradové reči, piesne tance v prípadnej spolupráci s 3 – 6 speváčkami
/ odobierka, snímanie venca, čepčenie, nevestin tanec / redovy / a iné 

Kostýmy:

/ podľa výberu odberateľa/

Banda world:  civilné oblečenie inšpirované etno štýlom

Banda roots:  1. tradičné ľudové kroje, rôzne regióny / tanečníci viacnásobné prezleky /
                2. tradičný odev zo zač. 20. storočia / čierne nohavice, vesty, biele košele
                3. civilný odev
                4. spoločenský odev


Banda world:
Samo Smetana – husle, mandolína, spev
Ivan Hanula – viola, husle, mandolína, buzuki, spev
Peter Obuch – kontrabas, husle, spev
Alžbeta Lukáčová – cimbal, heligónka, spev
Igor Ajdži Sabo – bicie, perkusie
Eva Brunovská - spev

Banda roots, alebo Banda – Partia:
stáli hostia: 
huslisti Michal Pagáč, Michal Noga, Martin Janšto
spevácka skupina Trnki a ďalší.