Ukážka a výuka historických remesiel
Ukážka a výuka historických remesiel
Ukážka a výuka historických remesiel
Ukážka a výuka historických remesiel
0 0 0

Ukážka a výuka historických remesiel

Bojnice Celá SR / ČR 1 - viac ako 20

Info

Predvádzanie historických remesiel s ukážkou a možnou výukou, ako sú napríklad:
Kováč, Čipkárka, Drotár, Hrnčiar, Nožiar, Rezbár, a pod.

Robíme historické jarmoky pre rôzne firmy, obce a mestá, spolu cca 250 remeselníkov.

Pastiersky a bačovský riad, ľudové hudobné nástroje
Umelecké kováčstvo, nožiarstvo, drotárstvo
Tokárenie, úžitková tvorba z dreva
Rezbárstvo
Výroba z prírodných pletív
Hrnčiarstvo, keramika, sklo
Medovnikárstvo, sviečkarstvo
Krasličiarstvo
Tradičná textilná tvorba