The Ladies
The Ladies
The Ladies
0 0 0

The Ladies

Bratislava / Praha /CZ/ Celá SR / ČR 2 - 3
1x overené

Info

Komorné zoskupenie The Ladies (duo, prípadne trio) pozostávajúce z dvoch vznešených hudobných nástrojov -
na husliach hrá Barbora Botošová - vnučka legendárneho Jána Berkyho Mrenicu absolventka VŠMU, a na kráľovskom vznešenom ojedinelom nástroji harfe hrá Romana Kaduchová ,poslucháčka Karlovej univerzity v Prahe. Obe spolupracujú so Slovenskou filharmóniou, SND a Slovenským rozhlasom a veľkým množstvom zoskupení na Slovensku aj v zahraničí. Zúčastnili sa rôznych súťaží, kde vždy uspeli. Romana reprezentovala Slovenskú republiku na celosvetovej výstave Expo v Číne v Šanghaji. V decembri minulého roka duo absolvovalo menšie turné po rakúskych mestách.


Reperoár telesa je veľmi pestrý, hudba na počúvanie zahŕňa svetové známe melódie, klasickú hudbu, jazzové štandardy, muzikálové melódie atď.