Grupo Caliente - Flamenco
Grupo Caliente - Flamenco
Grupo Caliente - Flamenco
Grupo Caliente - Flamenco
Grupo Caliente - Flamenco
0 0 0
Tanec / Flamenco / Grupo Caliente - Flamenco

Grupo Caliente - Flamenco

Bratislava Celá SR / ČR 3 - 6

Info

Tanečná skupina Grupo Caliente úspešne pôsobí na Slovensku už od roku 2003 pod profesionálnym vedením tanečnice, učiteľky tanca a choreografky Mgr. art Kataríny Peterkovej.

Na flamenco si prizvali k spolupráci Mgr. art Michaelu Motlochovú, ktorá s nimi naštudovala dve ľúbezné choreografie. Sú to tance Rumba a Guajira Flamenca. Rumba veselá a dinamická, Guejira lirická, romantická a zároveň stále veľmi sexi. Keďže Grupo Caliente sa venuje primárne tancom Latinskej Ameriky, tak aj tieto dve choreografie súvisia okrajovo aj s Latino kultúrou. Obidva tieto štýly vznikli vplyvom afro-kubánskej rumba a guajira, ktorú Španieli prinesli z Kuby do Španielska v 19-tom storočí. Obidva štýly rovnako asimilovali do štýlu Flamenco a prešli výraznými zmenami, preto sa správne nazývajú aj Rumba Flamenca a Guajira Flamenca. Guajiro je v preklade sedliak a na Kube je to štýl sedliakov žijúcich na vidieku. V Španielsku sa Guajira tancuje prevažne s vejárom, alebo šatkou. Grupo Caliente ju predvádza vrámci ich tanečných show v prevedení s vejárom.

K týmto tancom tanečnice neskôr naštudovali ďaľšiu choreografiu Paso doble čisto v ženskej zostave na klasickú hudbu od André Rieu a modernejšiu choreografiu, fúziu flamencovej rumby a reggaetonu na skladbu od Jenifer Lopéz “Ni tu ni yo”. Autorom oboch choreografií je Mgr.Art Kataríny Peterkovej.

Flamenco je hudobným a zároveň kultúrnym fenoménom, ktorý pochádza zo Španielska, konkrétnejšie hlavne z jeho južnej časti – z Andalúzie. No aj iné oblasti – najmä Extremadura a Murcia prispeli k rozvoju niektorých flamenco hudobných foriem a mnohí význační flamenco umelci pochádzali i z ďalších oblastí Španielska. Pôvod flamenca nie je celkom vyjasnený, ale vo všeobecnosti sa za hlavné zložky pokladá rómska, židovská a islamská a napokon domorodá andalúzska kultúra. Pre vývoj niektorých flamenco hudobných foriem boli tiež dôležité latinsko-americké, najmä kubánske vplyvy.


Choreografie:
- Rumba Flamenca
- Guajira Flamenca
- Paso doble
- Rumba a reggaeton fusion