Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy
Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy
Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy
Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy
Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy
Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy
Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy
Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy
Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy
Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy
0 0 0
Hudba / Detskí speváci a skupiny / Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy

Hudobný výchovný koncert - Hudbou okolo Európy

Bratislava Celá SR / ČR 2 SK / CZ / EN / DE / HU

Info

Projekt “Hudbou okolo Európy” je určený predovšetkým pre deti predškolského veku MŠ a ZŠ (I., II. st.), ktoré sa stretávajú s hudbou, ktorá nie je reprodukovaná televíziou, rádiom, atď., ale verejným prevedením diel umelcami. Hlavnou myšlienkou a zároveň účelom tohoto výchovného koncertu vedeného zábavnou interaktívnou formou je oboznámiť poslucháča so zvyklosťami, kultúrou a históriou jednotlivých európskych krajín. Je obohatená širokým spektrom tematických okruhov, teda nie len hudby, ale súčasne nadväzujúce na najvýznamnejšie udalosti v histórii ako vo vede, tak i v umení – literatúre, výtvarníctve a inej kultúrnej oblasti, ktoré dodáva rozmanitý výber informácií nielen verbálnou formou. Deti sú vťahované do príbehu pomocou otázok a kvízom, ale aj obrazovou a zvukovou formou pomocou projektora a hráčov na hudobné nástroje, ktorý dofarbuje prostredie a vnímavosť poslucháčov ako po vizuálnej, tak aj po sluchovej stránke. Deti sa môžu tešiť nášmu maskotovi – Rafaele Stonožke alebo hudobnému skladateľovi Johannovi Straussovi.

Referencie

MŠ, SMŠ, ZŠ - Beskydská, Happy Kid, Kuzmányho, Rovnianková, Padlých Hrdinov, Bluberry Hill, Pekná cestička, Brmbolec, Limbach, Vrakuňáčik, Hamuliakovo, Raketka, Lienka, Bibo...