Komorný orchester Sinfonietta Bratislava
0 0 0
Hudba / Hudobné skupiny a súbory / Vážna hudba / Klasická hudba / Komorný orchester Sinfonietta Bratislava

Komorný orchester Sinfonietta Bratislava

Bratislava Západné slovensko 7 - 20

Info

Orchester Sinfonietta Bratislava je klasický komorný orchester ktorý vystupuje s poprednými sólistami. V repertoári orchestra sú zastúpené diela rôznych hudobných období od baroka, cez klasicizmus, romantizmus až po hudbu 20. storočia. Samostatnou kapitolou orchestra je uvádzanie diel súčasných slovenských skladateľov ako aj uvádzanie symfonicko a vokálno-inštrumentálnych diel - operné árie. V repertoári orchestra nájdete aj upravené slovenské ľudové piesne.

Referencie

Spolupráca so speváckymi zbormi Tempus, Belcanto a Technik Akademik, Dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu a speváckym zoskupením „Ovsepianovci“. Orchester vystupoval pod taktovkou Jána Procházku, Pavla Procházku, Gabriela Rovňáka ml., Branka Ladiča, Adriána Kokoša, Dr. Douglasa Bakenhus (USA).