KOBUKRAV / sebaobrana šitá na mieru! Od 6 do 99 rokov
KOBUKRAV / sebaobrana šitá na mieru! Od 6 do 99 rokov
KOBUKRAV / sebaobrana šitá na mieru! Od 6 do 99 rokov
0 0 0

KOBUKRAV / sebaobrana šitá na mieru! Od 6 do 99 rokov

Dunajská Streda Celá SR / ČR 1 - 6

Info

KOBUKRAV - sebeobranný systém. Pre všetky vekové kategórie.


KTO SOM A PREČO SA ZAOBERÁM CVIČENÍM
Tibor Sklut - som expertom na bezpečnosť. Absolvoval som viaceré kurzy sebeobrany v zahraničí. Som trénerom a spoluzakladateľom sebeobranného systému KOBUKRAV. V posledných rokoch sa venujem sebeobrane pre civilné obyvateľstvo, hlavne pre deti, ženy a seniorov. Som spoluautorom knihy Bráňte sa, ako aj online videokurzov sebeobrany. Prednášky o tejto knihe spojím s praktickými ukážkami sebeobrany. Organizujem denné letné tábory sebeobrany pre deti . Prednášam hlavne pre žiakov základných a stredných škôl , pre obce, kluby dôchodcov, občianskym združeniam a firmám.

KOBUTAN + KRAV MAGA = KOBUKRAV

Kobutan je japonská pomôcka slúžiaca na sebaobranu a Krav Maga je izraelský sebaobranný systém, ktorého význam je boj zblízka. Nemá jednoznačne vymedzené pravidlá. V tomto prípade spárujeme nástroj so systémom a čitateľom ich podáme úplne novým spôsobom. Opísané techniky boli vybraté na základe útokov, ktoré sa stali aj v skutočnosti. Zdokonalili a systematizovali sme na uliciach použité ÚSPEŠNÉ TECHNIKY PREŽITIA.

Oslovil som stovky policajtov, vyšetrovateľov, obetí a očitých svedkov. Mojím cieľom bolo, aby sme vytvorili zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich útokov na ľudí. Na základe odpovedí viac než 200 odborníkov sa vyformovali najčastejšie modely útokov.

Následne som tieto modely útokov zaslal odborníkom na sebaobranu, pouličným bitkárom, bojovníkom a požiadal som ich, aby vypracovali primerané obranné techniky. V mnohých prípadoch sme zdokonalili obranu, ktorú použili napadnuté osoby. Tieto ÚSPEŠNÉ TECHNIKY PREŽITIA tvoria prevažnú časť obranných modelov. Tieto techniky sme posilnili, vycibrili alebo sme ich pomocou kľúčenky zlepšili.

Odborníci nám preposlali tisíce opisov a videí o navrhovaných technických riešeniach. Z týchto potom skupina amatérov a skupina odborníkov vybrala tie najvyhovujúcejšie. Do výberu sa dostali len tie techniky, ktoré odporučili tak odborníci, ako aj bežní ľudia z ulice. Bolo potrebné vylúčiť veľmi veľa techník, keďže nespĺňali najdôležitejšiu zásadu, ktorou je, aby použitá technika bola ĽAHKO OSVOJITEĽNÁ, ÚČINNÁ a JEDNODUCHÁ!

Použité techniky v  skutočnosti posilnia naše inštinktívne samočinné obranné reakcie. Posilnením inštinktívnych pohybov a reakcií môžeme získať neuveriteľný nadbytok sily.

Nakoniec sme vybrali tých, viac ako 100 obranných techník, ktoré, podľa môjho názoru, zodpovedajú týmto zásadám.