Rasťo Šulc
Most pri Bratislave Celá SR / ČR
Program je postavený na prezentácii klasických rockových hitov v unpluged-ovej forme ako one man show. Umelec si vytvára hudobné slučky a do nich následne spieva a hrá. Nakoľko využíva gitarový midi procesor, môžete počuť aj iné ako gitarové zvuky, čo produkciu príjemne spestruje.
Ľubo Belák
Bratislava Celá SR / ČR
Individuálne spevácke a moderátorské vystúpenia v rámci väčších komponovaných programov, prípadne samostatných vystúpení krátkych minutáží.